O nás

                                      

 

logo-eu1

 

Projekt KAMENKA

IROP_logo_new

Projekt Kamenka je spolufinancován Evropskou unii.
Cílem projektu je nákup pozemku, nemovitosti a realizace stavebních úprav pro poskytování kvalitních sociálních služeb.

Jsme Sociálně terapeutická dílna (STD) Kamenka, jejímž zřizovatelem je Sdružení Filia. Organizace Sdružení FILIA z.s. vznikla v roce 1994, jako organizace podporující osoby zdravotně znevýhodněné.

STD Kamenka je sociální služba, která je určena pro lidi ve věku 16 – 64 let, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu handicapu (primárně psychiatrické, sekundárně lehké mentální, tělesné, smyslové nebo interní onemocnění) nemohou chodit do běžného zaměstnání, ale mají stabilizovaný zdravotní stav a plnou či částečnou soběstačnost.
Naše sdružení má dvě pracoviště STD v Újezdu u Brna a chráněnou dílnu v Kamenné čtvrti.
Také vydáváme náš vlastní časopis „Naše parta ve Filii.“

Co nabízíme

 • Pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  (poradenství a nácvik dodržování základní hygieny, pomoc při běžných úkonech osobní hygieny)
 • Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění
  (péče o oděv a jeho vhodný výběr, nácvik obsluhy běžných přístrojů v kuchyňkách – čaj, káva, mikrovlnná trouba, nácvik úklidu pracoviště, nácvik hospodaření s penězi, nakupování, nácvik samostatného pohybu, orientace na ulici, cestování veřejnou dopravou, orientace v budovách – úřady, zaměstnání)
 • Poskytnutí stravy nebo dopomoc při zajištění stravy
  (zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby)
 • Podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností
  (nácvik a upevňování motorických, psychických, sociálních a pracovních schopností a dovedností, pomoc při jejich obnovení či upevnění, zprostředkování kontaktu s přirozených sociálním prostředím)

V jakých dalších oblastech můžeme pomoci?

 • Zjišťování potřeb uživatele v důležitých oblastech jeho života a pomoci mu s jejich naplněním
 • Zprostředkování kontaktu na další sociální služby, instituce či odborníky dle potřeb uživatele
 • Pomoc při uplatňování vlastních práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • Příležitost k navázání nových sociálních kontaktů
 • Nácvik komunikace a společenského chování
 • Možnost účasti na různých společenských a kulturních akcích či výletech
 • Podporu a motivaci k osamostatnění se
 • Možnost osobního rozvoje, možnost seberealizovat se
 • Informace o možnostech náplně volného času
 • Pomoc a podporu při vyřizování dávek, dokladů, chráněného bydlení apod.
 • Možnost orientace v prostoru a času
 • Ve spolupráci s dalšími organizacemi zprostředkujeme dovednost, jak pečovat o vlastní    domácnost, poradenství pro zdravý a bezpečný život

Pokud máte zájem, můžete se k nám přijít podívat